sobota, 17 września 2011

Przykładowy .gitconfig


Plik .gitconfig należy zapisać w katalogu domowym (zwykle /home/USERNAME).
[user]
  name = Marcin Milewski
  email = my-secret-email@gmail.com

[alias]
  co = checkout
  st = status
  br = branch
  w = whatchanged

[color]
  ui = auto

[color "branch"]
  current = yellow reverse
  local = yellow
  remote = green

[color "diff"]
  meta = magenta bold
  frag = magenta bold
  old = red bold
  new = green bold

[color "status"]
  added = yellow
  changed = green
  untracked = cyan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz